Årsmøte i Vikersund Alpin og Snowboardklubb

Årsmøte i Vikersund Alpin og Snowboardklubb

Innkalling til Årsmøte i Vikersund Alpin og Snowboardklubb Sted: Modum Skisenter Dato 9.11.2020, kl.19.00 Sak 1/2020       Godkjenning av innkalling Sak 2/2020       Valg av møtereferent og protokollvitner Sak 3/2020        Årsberetning ved sekretær Sak 4/2020        Økonomi, regnskap og budsjett ved kasserer Sak 5/2020        Årshjul for 20/21 sesongen, orienteringssak. Sak 6/2020       Opprettelse av Freeskigruppe Sak 7/2020       Samarbeidet med Modum Skisenter AS, økonomisk og praktisk Sak 8/2020        Valg av nytt styre Sak 9/2020       Status for utvidelse av Modum Skisenter, orienteringssak Sak 10/2020    …

Les mer Les mer

Bilder Buskerud freeski – Vikersund

Bilder Buskerud freeski – Vikersund

Her er noen bilder fra Buskerud freeski, Vikersund. Som dere kan se er det full fart og modige skikjørere!Deltakerliste: http://www.modumskisenter.no/2020/02/16/buskerud-freeski-deltakerliste/ Bilder kan fritt brukes av skikjører på bildet. Alle foto: Jørn-Are Longfjeld

Buskerud freeski – deltakerliste

Buskerud freeski – deltakerliste

Takk for deltakelsen på Buskerud freeski cup – Vikersund.Vi håper alle hadde en fin dag i bakken. Her er liste med alle deltakere + poeng. Excelformat.http://www.modumskisenter.no/wp-content/uploads/2020/02/Buskerud-Freeski-deltakerliste.xlsx

Gratisdag gitt av Skue sparebank

Gratisdag gitt av Skue sparebank

Torsdag 13.02.2020Takk til gratisdag med mange hopp gitt av Skue sparebank. Lørdag 15.02.2020Slopestyle Modum skisenter – http://www.modumskisenter.no/2020/02/12/slopestyle-15-02-2020/ Bilder kan brukes fritt av skikjørere på bildet.Alle foto: Jørn-Are Longfjeld

Gratis kveld – Torsdag 13.02.2020

Gratis kveld – Torsdag 13.02.2020

Gratis kveld med Skue sparebank og Anders Backe. Torsdag 13. feb lager Skue Sparebank god stemning i bakken med gratis kveld sammen med Anders Backe fra kl 17.30. Det blir shred med Anders fra kl 18-19, aktiviteter og generelt god stemning. Velkommen ! Kiosken er åpen