Priser

Priser

Priser for sesongen 2020 – 2021.
Har du keycard fra i fjor ta med det, ellers koster det kroner 75,- for keycard!

Sesongkort
Voksen: 2500,- kr.

Barn: 2300,-
Årskort med medlemskap: 1400.-
Dagskort: 260.-
Medlemskap VASK: 600.-

Formiddagskort: 140,- kr.  (10.30-13.00)
Ettermiddagskort: 180,- kr.  (13.00 – 17.00)
Kveldskort: 180,- *
* Lik pris her for voksen og barn.

Klippekort
Barn 10 klipp: 140,- kr.   
Barn 20 klipp: 250,- kr.
Voksen 10 klipp: 250,- kr.   
Voksen 20 klipp: 450, kr.

Barn inntil 18 år, Voksen fra og med 18 år

Barn til og med det året de fyller 6 kjører gratis men trenger heiskort!

Del nyheten: