Modum skisenter har behov for heisvakter! Ta kontakt med  Eirik Roness på mail eirik.roness@cgi.com

Heisvakter