Telenorrenn

Telenorrenn

Telenorrenn  2018 arrangerer vi:

Torsdag  25.01.2018.
Torsdag 08.02.2018.
Lørdag 10.03.2018:

Påmelding fra kl 17:30
Følg med for nærmere info om arrangementene. Velkommen til renn.