Gladnyhet: Sparebankstiftelsen DNB


Gladnyhet: Sparebankstiftelsen DNB har godkjent Modum Skisenters søknad og tildelt 50.000 kr som er øremerket nytt lydanlegg i hele bakken!
Modum skisenter takker Sparebankstiftelsen DNB.