Årsmøte


Årsmøte for Vikersund alpin og snowboardklubb,  

 

 i Modum Skisenter 08.05.2016, kl. 19.30

 

Saksliste:

  1. Godkjenneing av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Navnopprop
  4. Lese årsberetning
  5. Regnskap
  6. Valg

 

Mvh
Styret